AKTIVITI BULAN JANUARI 2016

BIL

NAMA AKTIVITI

TARIKH/TEMPOH

ANJURAN

SASARAN

CATATAN

BULAN JANUARI 2016

1

Mesyuarat JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil. 1/2016

7 Januari 2016

UKP

Pegawai & Staf BTPN Perak

 

2

Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan & Akaun Bil. 1/2016

7 Januari 2016

UKP

Pegawai UKP & Ketua-Ketua Unit

 

 

 

 

 

 

 

3.

Mesyuarat Penyelarasan Takwim BTPN Perak

12 Januari 2016

UPS

Pegawai BTPN Perak

 

4.

Mesyuarat Persediaan PSS Cemerlang – SK Sultan Idris

13 Januari 2016

UPSP

Pegawai UPSP & PKG

 

5.

Mesyuarat Persediaan PSS Cemerlang – SMK Hua Lian

14 Januari 2016

UPSP

Pegawai UPSP & PKG

 

6.

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

15 Januari 2016

UPS

Ahli Pasukan Petugas Kualiti

 

 

 

 

 

 

 

7.

Mesyuarat Perancangan SKT Individu PKG

18-19 Januari 2016

UPS

Peg. UPS & Peg. FT & PT PKG

PKG Seri Ampang

8.

Mesyuarat Penyelarasan Taklimat Instalasi Penggunaan MBMMBI

21 Januari 2016

UMIP

Pegawai UMIP & PKG

Tertakluk kepada BTP

9.

Mesyuarat Anggaran Belanja Mengurus

22 Januari 2016

UKP

Ketua Unit BTPN

 

 

10.

Audit Pemantauan SIRIM

26-27 Januari 2017

UPS

Semua Warga BTPN

 

11.

Mesyuarat Pelaksanaan Pelan Tindakan Inisiatif ICT Bil. 1/2016

27 - 29 Januari 2016

UBest

Peg. UBest & 50 Ketua PKG

 

12.

Mesyuarat Perancangan dan Penyelarasan Aktiviti KIK Tahun 2016

28 Januari 2016

UMIP

 

Tertakluk kepada UMIP

13.

Mesyuarat Perkembangan Staf BTPN Perak Bil. 1/2016

29 Januari 2016

UPS

Semua Warga BTPN Perak

 

Cetak

Sky Bet by bettingy.com

JE Animated Background